Структура та органи управління коледжу


КАДРОВИЙ СКЛАД КОЛЕДЖУ ЗГІДНО З ЛІЦЕНЗІЙНИМИ УМОВАМИ

ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС  ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 029  «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС  ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 061  «Журналістика»
ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС  ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 022  «Дизайн»