Вступ на І курс

Дисципліни вступних випробувань для здобуття освітньо-професійного ступеня “молодший бакалавр”на основі повної загальної середньої освіти у 2020 році

022 Дизайн Дизайн середовища 1. Українська мова та література 100
2. Творчий конкурс: Рисунок 100
Графічний дизайн 1. Українська мова та література 100
2. Творчий конкурс: Рисунок 100
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 1. Українська мова та література 100
2. Історія України/Математика/Географія 100
061 Журналістика  Журналістика 1. Українська мова та література 100
2. Історія України/Біологія/Іноземна мова 100

 

 

Перелік програм предметних випробувань для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Предмет Програма
1 Географія Прг
2 Іноземна мова (англійська) Прг
3 Історія України Прг
4 Математика Прг
5 Українська мова та література Прг
6 Біологія Прг

Програми творчих конкурсів

Програма творчого конкурсу вступників, які подають документи для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” за спеціальністю 022 “Дизайн” (галузь знань: 02 “Культура і мистецтво”)

Програма співбесіди

Програма для проведення співбесіди зі вступниками на перший курс, яким Законом України надане право на вступ до ЗВО за співбесідою