Моніторинг якості освіти

Положення про систему забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”
Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних роботах у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»
Положення про організацію та методику проведення поточного, підсумкового контролю та атестації студентів
Положення про проведення та оцінювання відкритих занять науково-педагогічних і педагогічних працівників у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»
Рішення розширеної виробничої наради Університету “Україна” від 22 листопада 2019 року з питання “Про стратегічні завдання взаємодії навчально-виховних підрозділів університету з роботодавцями з метою підвищення якості підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників”
Рішення розширеної виробничої наради від 31 травня 2019 року з питання «Про моніторинг якості та оновлення інформації на сайті Інтернет-підтримки навчального процесу MOODLE»
Графік відвідування відкритих занять викладачів Тернопільського фахового коледжу Університету “Україна” на І семестр 2022-2023 н.р.
Протоколи відкритих занять викладачів Тернопільського фахового коледжу Університету “Україна” на І семестр 2022-2023 н.р.