Кадровий менеджмент

Сьогодні на будь якому підприємстві існує своя служба, яка відповідає за роботу з персоналом. В такому підрозділі працюють іспектор по кадрах, менеджер з персоналу, інженер по праці, економіст.

Інспектор по кадрах веде облік працівників, здійснює прийом, переведення, звільнення працівників, розробляє перспективні плани по праці і кадрах, готує необхідні документи для тарифікаційної комісії, веде архів особових справ, готує різноманітні документи, що стосуються працівників підприємства.

Менеджер по персоналу займається рекрутингом та діловодством. Сучасний HR-менеджер – стратегічний управлінець, в його обов’язки входить формування кадрової політики підприємства,  забезпечення ефективності роботи людського ресурсу. Саме від нього залежить кількість потрібного персоналу, його розвиток та мотивація.

Інженер по праці розробляє міри по удосконаленню організації робочих місць, раціональні форми організації роботи.

За цією професією майбутнє.

Проблем з працевлаштуванням у випускників практично немає. Адже кваліфіковані спеціалісти по персоналу потрібні на всіх підприємствах.