Нормативні документи

 Вступна кампанія – 2022

Наказ МОН України від 29 жовтня 2021 року № 1159 “”Про затвердження умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році”

Умови  прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2022 році 

Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 – 200

Правила прийому у 2022 році

Правила прийому до Тернопільського фахового коледжу ЗВО “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” в 2022 році 

Додаток 1. Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання другий, третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста та ступень вищої освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Діючі документи, що регламентують діяльність Приймальної комісії у 2022 році

НАКАЗ №272“Про затвердження Положення про Приймальну комісію коледжів закладу вищої освіти “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”. від 28 грудня 2021 р.

ДОДАТОК №1 до наказу №272 про “ПОЛОЖЕННЯ про Приймальну комісію коледжів закладу вищої освіти “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” від 28 грудня 2021 р.

ДОДАТОК №2 до наказу №272 про “ПОЛОЖЕННЯ про Приймальну комісію коледжів закладу вищої освіти “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” від 28 грудня 2021 р.

НАКАЗ №275“Про затвердження Положення про відбіркові комісії коледжів закладу вищої освіти “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” від 28 грудня 2021 р.

НАКАЗ №271 Про затвердження положення про апеляційну комісію ЗВО “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” на 2022 рік від 28.12.2021 р.

Склад Апеляційної комісії на 2022 р.

Склад предметних екзаменаційних комісій на 2022 р.

Склад фахових атестаційних комісій на 2022 р.

Договір про надання технічних послуг з ДП “Інфоресурс” 2022 рік.