Освітні програми та перелік освітніх компонентів

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА “ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА” СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 022 “ДИЗАЙН” ОС “БАКАЛАВР”

Україна в контексті світового розвитку               Українська мова (за професійним спрямуванням)

Фізична культура                                                          Інформаційні технології

Основи наукових досліджень та академічного письма

Інклюзивне суспільство                                             Основи навчання студентів

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Філософія                                                                         Екологія та екологічна етика

Права людини та верховенство права в сучасних реаліях                                                                                   

Комп’ютерні технології в дизайні                              Композиція   

 Рисунок                                                                             Живопис   

Історія дизайну                                  Філософія дизайну                         Матеріалознавство 

Вибіркові компоненти освітньої програми

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА “ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН” СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 022 “ДИЗАЙН” ОС “БАКАЛАВР”

Україна в контексті світового розвитку               Українська мова (за професійним спрямуванням)

Фізична культура                                                          Інформаційні технології

Основи наукових досліджень та академічного письма

Інклюзивне суспільство                                             Основи навчання студентів

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Філософія                                                                         Екологія та екологічна етика

Права людини та верховенство права в сучасних реаліях

Комп’ютерні технології в дизайні                              Композиція   

 Рисунок                                                                             Живопис   

Історія дизайну                                                                 Філософія дизайну

Брендінг                                                                              Неймінг

Web-дизайн                                                   Типографіка                                 Реклама в галузі

Вибіркові компоненти освітньої програми

Освітня програма ОКР “Молодший спеціаліст” спеціальність 022 “Дизайн”

Україна в контексті світового розвитку               Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова                                                                   Фізичне виховання

Екологія та екологічна етика                                    Основи наукових досліджень

Інклюзивне суспільство                                                         Філософія

Комунікаційні технології                                             Охорона праці в галузі 

Основи композиції                                                          Інформаційні технології в галузі

Основи нарисної геометрії                                                     Кольорознавство

Основи конструювання                                                 Проектна графіка

Історія мистецтв                                                                Рисунок 

Проектування                                                                              Технічний рисунок   

Матеріалознавство                                                             Живопис

Теорія масової комунікації                                            Комп’ютерні технології дизайну інтер’єру

Проектування логотипів                                                    Рекламні технології в дизайні

Комп’ютерні технології графічного дизайну               Патентування та авторське право

Освітня програма ОКР “Молодший спеціаліст” спеціальність 061 “Журналістика

Газетно-журнальне виробництво                                         Гендерна політика у сфері управління

Захист інформації та інформаційного продукту               Зв’язки з громадськістю

Іноземна мова                                                                            Інтернет-журналістика

Комунікаційні технології                                                          Медіаправо та медіабезпека

Основи наукових досліджень                                                Основи журналістики

Охорона праці в галузі                                                              Проблематика ЗМІ

Професійна етика                                                                       Сучасні комунікаційні технології

Телевиробництво                                                                       Теорія масової інформації

Теорія масової комунікації                                                      Трудове право 

Україна в контексті світового розвитку                Українська мова за професійним спрямуванням

Фізичне виховання   

Освітня програма ОКР “Молодший спеціаліст” спеціальність 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”

Архівознавство                                                                     Гендерна політика у сфері управління                   

Діловодство                                                                            Документознавство

Зв’язки  громадськістю                                                       Захист інформації та інформаційного продукту

Іноземна мова                                                                         Інформаційні системи і мережі

Культура ділового мовлення                                              Медіаправо і медіабезпека

Основи наукових досліджень                                             Охорона праці в галузі

Професійна етика                                                                   Психологічні основи менеджменту

Сучасні комунікаційні технології та нові ЗМІ                 Трудове право

Технічне забезпечення інформаційної діяльності        Україна в контексті світового розвитку

Українська мова (за професійним спрямуванням)       Фізичне виховання

Дисципліни вільного вибору студентів