Освітні програми

 

Освітньо-професійна програма спеціальність 022 “Дизайн”

Україна в контексті світового розвитку

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Фізичне виховання

Екологія та екологічна етика

Основи наукових досліджень

Філософія

Інклюзивне суспільство

Комунікаційні технології

Охорона праці в галузі

Інформаційні технології в галузі

Основи композиції

Основи нарисної геометрії

Кольорознавство

Основи конструювання

Проектна графіка

Історія мистецтв

Рисунок

Проектування

Технічний рисунок

Матеріалознавство

Живопис

Комп’ютерні технології дизайну інтер’єру

Теорія масової комунікації

Освітньо-професійна програма спеціальність 061 “Журналістика

Освітньо-професійна програма спеціальність 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”