Освітні програми

 

Освітньо-професійна програма спеціальність 022 “Дизайн”

Україна в контексті світового розвитку               Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова                                                                   Фізичне виховання

Екологія та екологічна етика                                    Основи наукових досліджень

Інклюзивне суспільство                                                         Філософія

Комунікаційні технології                                             Охорона праці в галузі 

Основи композиції                                                          Інформаційні технології в галузі

Основи нарисної геометрії                                                     Кольорознавство

Основи конструювання                                                 Проектна графіка

Історія мистецтв                                                                Рисунок 

Проектування                                                                              Технічний рисунок   

Матеріалознавство                                                             Живопис

Теорія масової комунікації                                            Комп’ютерні технології дизайну інтер’єру

Проектування логотипів                                                    Рекламні технології в дизайні

Комп’ютерні технології графічного дизайну               Патентування та авторське право

Освітньо-професійна програма спеціальність 061 “Журналістика

Газетно-журнальне виробництво                                         Гендерна політика у сфері управління

Захист інформації та інформаційного продукту               Зв’язки з громадськістю

Іноземна мова                                                                            Інтернет-журналістика

Комунікаційні технології                                                          Медіаправо та медіабезпека

Основи наукових досліджень                                                Основи журналістики

Охорона праці в галузі                                                              Проблематика ЗМІ

Професійна етика                                                                       Сучасні комунікаційні технології

Телевиробництво                                                                       Теорія масової інформації

Теорія масової комунікації                                                      Трудове право 

Україна в контексті світового розвитку                Українська мова за професійним спрямуванням

Фізичне виховання   

Освітньо-професійна програма спеціальність 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”

Архівознавство                                                                     Гендерна політика у сфері управління                   

Діловодство                                                                            Документознавство

Зв’язки  громадськістю                                                       Захист інформації та інформаційного продукту

Іноземна мова                                                                         Інформаційні системи і мережі

Культура ділового мовлення                                              Медіаправо і медіабезпека

Основи наукових досліджень                                             Охорона праці в галузі

Професійна етика                                                                   Психологічні основи менеджменту

Сучасні комунікаційні технології та нові ЗМІ                 Трудове право

Технічне забезпечення інформаційної діяльності        Україна в контексті світового розвитку

Українська мова (за професійним спрямуванням)       Фізичне виховання

Дисципліни вільного вибору студентів