Перелік спеціальностей для прийому на навчання на ІІ курс

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на ІІ курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю

Денна та заочна форми навчання

Споріднені професії кваліфікованого робітника Спеціальність Курс Термін навчання
Назва Код Код Назва
Адміністратор 4222 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 2 курс 1 р.
Діловод 4144
Конторський (офісний) службовець (документознавство) 4144
Секретар 4115
Секретар керівника (організації, підприємства, установи) 4115
Оператор комп’ютерного набору 4112
Обліковець (реєстрація бухгалтерських даних) 4112
Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення 4113
Конторський (офісний) службовець (друкування) 4111
Оброблювач інформаційного матеріалу 4141
Конторський (офісний) службовець (бібліотека) 4141
Соціальний робітник 5133
Виробник художніх виробів з дерева 7331 022 Дизайн 2 курс 2 р.
Лицювальник-плиточник 7132.1
Лицювальник-мозаїст 7132.0
Маляр 7141.1
Монтажник гіпсокартонних конструкцій 7129
Муляр. Монтажник систем утеплення будівель 7122.2
Живописець 7324.0
Оформлювач вітрин, приміщень та будівель 5312
Паркетник 7132
Столяр 7422.2
Столяр будівельний 7124
Флорист  
Штукатур 7133.1
Коректор (коригування текстів) 4143 061 Журналістика 2 курс 1 р.
Оператор комп’ютерного набору 4112
Фахівець з туристичного обслуговування 3414
Фотограф 3131
Оператор комп’ютерної верстки 4112
Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення 4113
Конторський (офісний) службовець (друкування) 4111
Соціальний робітник 5133

Програми фахових вступних випробувань для вступників:

Програма додаткового вступного випробування з української мови