Робота експертів МОН

Упродовж 25-27 червня 2018 року в Тернопільському коледжі Університету «Україна» працювали експертні комісії Міністерства освіти і науки України з акредитації спеціальностей 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» та 5.03030301 «Видавнича справа та редагування».

Експерти: завідувач кафедри українознавства Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського, доктор історичних наук, доцент В.І. Маслак; завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Національної металургійної академії України, доктор історичних наук, професор О.В. Михайлюк; доцент кафедри журналістики та філології Сумського державного університету, кандидат наук із соціальних комунікацій І.Л. Гаврилюк; голова циклової комісії видавничої справи та редагування Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І.Я. Франка М.В. Зарєчнова детально вивчили матеріали акредитаційних справ, навчальну й організаційну документацію закладу, організацію навчального процесу та провели заміри знань студентів.

За результатами експертизи комісії надали позитивні висновки про діяльність навчального закладу за вказаними спеціальностями, котрі надаємо для ознайомлення.

 

Висновки експертів спеціальності “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”

Висновки експертів спеціальності “Видавнича справа та редагування”