Спеціальності

 

Фаховий молодший бакалавр
Галузь знань Спеціальність Спеціалізація Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, грн. *
Код Назва Код Назва Денна форма
навчання
Заочна форма
навчання
02 Культура і мистецтво 022 Дизайн Дизайн середовища 25 2 р. 10 м. 12 400 10 000
Графічний дизайн 2 р. 10 м. 12 400 10 000
02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа
Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа
40 1 р. 10 м. 10 000 9 000
06 Журналістика 061 Журналістика Журналістика 40 1 р. 10 м. 12 000 10 000