Абітурієнтам

Тернопільський фаховий коледж Університету «Україна» здійснює прийом на підготовку фахового молодшого бакалавра за спеціальностями:

 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна права»
022 «Дизайн»
061 «Журналістика»
Організацію прийому вступників здіснює Відбіркова комісія коледжу.
Для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра приймаються:
особи, які здобули повну загальну середню освіту (профільну середню освіту незалежно від здобутого профілю);
особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника;
особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста;
особи, які здобули вищу освіту.
Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітній рівень чи ступінь вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.
Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за кожною спеціальністю. Прийом на навчання на другий та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.
Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти,  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та всіх інших категорій вступників проводиться в такі строки:
Етапи вступної кампанії
Денна форма навчання
Навчання без відриву від виробництва
Початок прийому заяв та документів
14 липня 2022 року
12 серпня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, співбесіду, вступні іспити
26 липня 2022 року
23 серпня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання
2 серпня 2022 року
Строки проведення вступних іспитів, творчих конкурсів
21 липня – 3 серпня 2022 року
26 серпня – 30 серпня 2022 року
Строки проведення співбесід
21 липня – 2 серпня 2022 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування
11 серпня 2022 року
31 серпня 2022 року
Термін зарахування вступників*
18 серпня 2022 року
не пізніше 30 вересня 2022 року
 Конкурсний відбір на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра здійснюється за результатами вступних випробувань:
для вступу на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів на власний розсуд у будь-яких комбінаціях, творчих конкурсів або співбесіди.
для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника – у формі зовнішнього незалежного оцінювання або іспиту з української мови на власний розсуд та фахових вступних випробувань.
У 2022 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019, 2020, 2021 та 2022 років, крім оцінок із англійської, французької, німецької та іспанської мов.
Відбіркова комісія працює за адресою вул. Лозовецька,13 м. Тернопіль
(зупинка вул. Шота Руставелі).
тел. 067 890 30 61