Терміни етапів вступу

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти,  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та всіх інших категорій вступників проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі повної загальної середньої освіти
Початок прийому заяв та документів 14 липня 2021 року 16 серпня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів від

осіб, які мають право проходити творчий конкурс, співбесіду, вступні іспити

о 18:00

26 липня 2021 року

 

 

03 вересня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання  

о 18:00

02 серпня  2021 року

Строки проведення вступних іспитів, творчих конкурсів 14 липня -02 серпня

2021 року

 

04 – 10 вересня 2021 року

Строки проведення співбесід 24 – 29 липня 2021

року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування не пізніше 12:00

18  серпня 2021 року

13 вересня 2021 року
 

Термін зарахування вступників*

не раніше 12:00

20 серпня 2021 року

не раніше 20 вересня 2021 року

*додаткове зарахування на вільні місця не пізніше 30 вересня 2021 року.

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня 2021 року. Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників закінчується  30 вересня.

Примітка 1. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра прийом заяв і документів на заочну форму навчання відбувається з 10 по 19 березня, з 01 по 12 листопада 2021 року. Проведення співбесід, вступних випробувань та творчих конкурсів – з 20 по 25 березня, з 13 по 19 листопада 2021 року. Термін оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше 29 березня та 26 листопада 2021 року. Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 31 березня та 30 листопада 2021 року.

Примітка 2. Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та таких, що вступають на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступенів вищої освіти (освітньо-кваліфікаційних рівнів), освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра прийом заяв і документів на заочну форму навчання відбувається з 10 по 19 березня, з 01 по 12 листопада 2021 року. Проведення співбесід, вступних випробувань та творчих конкурсів – з 20 по 25 березня, з 13 по 19 листопада 2021 року. Термін оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше 29 березня та 26 листопада 2021 року. Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 31 березня та 30 листопада 2021 року.