Терміни етапів вступу

   Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, ступенів вищої освіти (освітньо-кваліфікаційних рівнів) проводиться в такі строки:

 

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі повної загальної освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня

кваліфікованого робітника, ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційних рівнів)

Початок прийому заяв та документів* 14 липня 2022 року 05 вересня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб,    які    вступають    на    основі    творчих

конкурсів, мотиваційного листа

о 18:00

05 серпня 2022 року

 

 

19 вересня 2022 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб,     які     вступають     тільки     на     основі

сертифіката                                  національного мультипредметного тесту

 

о 18:00

31 серпня 2022 року

Строки проведення творчих конкурсів 08-16 серпня 2022

року

 

20-27 вересня 2022 року

Строки    проведення    індивідуальної     усної

співбесіди

08-16 серпня 2022

року

Термін оприлюднення рейтингового списку

вступників, рекомендованих до зарахування

не пізніше 12:00

01 вересня 2022 року

29 вересня 2022 року
Термін зарахування вступників не пізніше 12:00

16 вересня 2022 року

не пізніше 01 жовтня

2022 року

*Реєстрація електронних кабінетів вступників на основі повної загальної середньої освіти, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня та завершується 31 жовтня 2022 року.

 

Примітка 1. У додатковий набір для вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб за денною формою здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти\ для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра прийом заяв і документів відбувається з 05 по 16 вересня 2022 року. Проведення співбесід, вступних випробувань та творчих конкурсів – з 19 по 23 вересня 2022 року. Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників – не пізніше 29 вересня 2022 року. Термін зарахування вступників – не пізніше 30 вересня 2022 року.

Примітка 2. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти, ОКР кваліфікованого робітника, ОПС фахового молодшого бакалавра, всіх ступенів вищої освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра прийом заяв і документів за заочною формою здобуття освіти відбувається з 01 по 11 листопада 2022 року.

 

Проведення співбесід, вступних випробувань та творчих конкурсів – з 14 по 18 листопада 2022 року. Термін оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше 28 листопада 2022 року. Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 листопада 2022 року.