Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

   

Під час навчання студент опановує вміння керувати документаційними, інформаційними процесами, реклами, піару, маркетингу, ділової комунікації;
набуває навичок пошуку, обробки, поширення і захисту інформації, створення й використання інформаційних ресурсів, просування на ринок інформаційних продуктів й надання інформаційних послуг;
вчиться вести бізнес в Інтернеті, адмініструвати інформаційні системи й організовувати електронний документообіг, формувати й розвивати мережевий простір.
Особливістю навчання є орієнтація на широкий спектр професій:
– фахівець апарату керівника установи;
– фахівець апарату документаційного забезпечення;
– фахівець інформаційно-аналітичного відділу установи;
– фахівець організаційного відділу установи;
– фахівець кадрової служби;
– фахівець загального відділу;
– завідувач канцелярії, архіву;
– менеджер з PR, HR та керування контентом;
– SMM фахівець;
– референт у державній службі;
– аналітик інформаційних систем, баз даних;
– фахівець зі стандартизації та управління якістю;
– документознавець.
Важливі предмети курсу:
– теорія інформації;
– інформаційний бізнес;
– інформаційні технології, системи та мережі;
– електронний документообіг;
– захист інформації;
– теорія і практика управління;
– управлінське документознавство.

Проблем з працевлаштуванням у випускників практично немає. Адже кваліфіковані спеціалісти по персоналу потрібні на всіх підприємствах.

За цією професією майбутнє.